ഉപയോക്താവ്:Sajesh

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സജേഷ് സുകുമാരൻ
Sajesh
Flag of India.svg
Old book bindings.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുസ്തകപ്രേമിയാണ്‌.
100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാടു് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി പ്രദേശമാണ് .


en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
മറ്റു വിക്കിപദ്ധതികളിൽ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പദ്ധതികൾ
Chattampi Swamikal.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതികൾ എന്ന സമാഹരണം പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
Ulloor.jpeg ഈ ഉപയോക്താവ് ഉള്ളൂരിന്റെ കൃതികൾ എന്ന സമാഹരണം പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.

പേര് :സജേഷ് വി. എസ്
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജർ,

ലേക്‌ഷോർടോൾടെസ്റ്റ് കോർപറേഷൻ
സ്ഥലം : ദുബായ്

സംവാദം  · ഈമെയിൽ  · സന്ദർശക ഡയറി · പരീക്ഷണശാല · സംഭാവനകൾ


അനുമോദനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Original Barnstar.png തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു താരകം
തിരിച്ചു വന്ന താരത്തിന് ഒരു താരകം--ബാലു (സംവാദം) 12:35, 12 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
എന്റെയും ഒപ്പ് --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 12:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചെയ്യുന്നവയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

എണ്ണം ലിങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കുറിപ്പുകൾ
1. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ശ്രുതിസാരമഹാവാക്യപ്രകരണം Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
2. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ചതുർവേദമഹാവാക്യങ്ങൾ Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
3. കത്തുകൾ Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
4. മലയാളത്തിലെ ചില സ്ഥലനാമങ്ങൾ Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
5. കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
6. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
7. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ജഗന്മിഥ്യാത്വവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
8. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/അദ്ധ്യാരോപാപവാദങ്ങൾ Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
9. രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ) - സ്വാമി വിവേകാനന്ദവിരചിതം Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
10. പ്രാചീനമലയാളം Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
11. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12. കേരളചരിത്രവും തച്ചുടയ കയ്മളും Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12. മഹാഭാരതം Yes check.svg പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്

ചെയ്തുകഴിഞ്ഞവ[തിരുത്തുക]

No രചയിതാവ് രചനകൾ കുറിപ്പുകൾ
1 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവഭുജംഗം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
2 ശങ്കരാചാര്യർ ഗുർ‌വഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
3 ശങ്കരാചാര്യർ മണികർണ്ണികാഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
4 ശങ്കരാചാര്യർ യമുനാഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
5 ശങ്കരാചാര്യർ ദേവീഭുജംഗസ്തോത്രം ‎  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
6 ശങ്കരാചാര്യർ ശാരദാഭുജംഗപ്രയാതാഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
7 ശങ്കരാചാര്യർ ജീവന്മുക്താനന്ദലഹരി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
8 ശങ്കരാചാര്യർ സ്വരൂപാനുസന്ധാനം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
9 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രൗഢാനുഭൂതി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
10 ശങ്കരാചാര്യർ യോഗതാരാവലി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
11 ശങ്കരാചാര്യർ യതിപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവാണമഞ്ജരി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
13 ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈതാനുഭൂതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
14 ശങ്കരാചാര്യർ ലഘുവാക്യവൃത്തി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
15 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രബോധസുധാകരം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
16 ശങ്കരാചാര്യർ ശതശ്ലോകി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
17 ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
18 ശങ്കരാചാര്യർ ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
19 ശങ്കരാചാര്യർ അന്നപൂർണ്ണാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
20 ശങ്കരാചാര്യർ നവരത്നമാലിക  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
21 ശങ്കരാചാര്യർ കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
22 ശങ്കരാചാര്യർ ദശശ്ലോകീസ്തുതി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
23 ശങ്കരാചാര്യർ സുബ്രഹ്മണ്യഭുജംഗം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
24 ശങ്കരാചാര്യർ അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
25 ശങ്കരാചാര്യർ ഭ്രമരാംബാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
26 ശങ്കരാചാര്യർ നർമ്മദാഷ്ടകം ‎  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
27 ശങ്കരാചാര്യർ മീനാക്ഷീസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
28 ശങ്കരാചാര്യർ മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
29 ശങ്കരാചാര്യർ ഹനുമത്പഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
30 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്യഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
31 ശങ്കരാചാര്യർ ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണ്ണമാലാസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
32 ശങ്കരാചാര്യർ വേദസാരശിവസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
33 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയമാനസികപൂജാസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
34 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
35 ശങ്കരാചാര്യർ സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
36 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവാപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
37 ശങ്കരാചാര്യർ ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
38 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീവിഷ്ണുഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
39 ശങ്കരാചാര്യർ വിഷ്ണുഷട്പദസ്ത്രോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
40 ശങ്കരാചാര്യർ പാണ്ഡുരംഗാഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
41 ശങ്കരാചാര്യർ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹപഞ്ചരത്നം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
42 ശങ്കരാചാര്യർ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹകരുണാരസസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
43 ശങ്കരാചാര്യർ ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
44 ശങ്കരാചാര്യർ ഗൗരീദശകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
45 ശങ്കരാചാര്യർ ലളിതാപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
46 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവമാനസപൂജ ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
47 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
48 ശങ്കരാചാര്യർ ഗോവിന്ദാഷ്ടകഃ  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
49 ശങ്കരാചാര്യർ ദേവ്യപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
50 ശങ്കരാചാര്യർ ഭവാന്യഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
51 ശങ്കരാചാര്യർ ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
52 ശങ്കരാചാര്യർ ഗംഗാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
53 ശങ്കരാചാര്യർ ആനന്ദലഹരി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
54 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവ്വാണഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
55 ശങ്കരാചാര്യർ തത്ത്വബോധം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
56 ശങ്കരാചാര്യർ സർവ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
57 ശങ്കരാചാര്യർ വിവേകചൂഡാമണി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
58 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവാനന്ദലഹരി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
59 ശങ്കരാചാര്യർ ഉപദേശപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
60 ശങ്കരാചാര്യർ അനാത്മശ്രീവിഗർഹണപ്രകരണം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
61 ശങ്കരാചാര്യർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
62 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രശ്നോത്തരരത്നമാലിക അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
63 ശങ്കരാചാര്യർ പഞ്ചീകരണം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
64 ശങ്കരാചാര്യർ നിർഗ്ഗുണമാനസപൂജ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
65 ശങ്കരാചാര്യർ അപരോക്ഷാനുഭൂതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
66 ശങ്കരാചാര്യർ ഉപദേശസാഹസ്രി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
67 ശങ്കരാചാര്യർ കാശീപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
68 ശങ്കരാചാര്യർ ആത്മബോധം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
69 ശങ്കരാചാര്യർ മാതൃപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
70 ശങ്കരാചാര്യർ ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
71 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവ്വാണഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
72 ശങ്കരാചാര്യർ ധന്യാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
73 ശങ്കരാചാര്യർ ദശശ്ലോകി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
74 ശങ്കരാചാര്യർ ഏകശ്ലോകി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
75 ശങ്കരാചാര്യർ വാക്യവൃത്തി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
76 ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്

ഉപനിഷത്തുകളുടെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

എണ്ണം ഉപനിഷത്തുകൾ സ്ഥിതി കുറിപ്പുകൾ
2 കേനോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
3 കഠോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
4 പ്രശ്നോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
5 മുണ്ഡകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
6 മാണ്ഡുക്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
7 തൈത്തിരീയോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
8 ഐതരേയ ഉപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
9 ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
10 ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷദ് പുരോഗമിക്കുന്നു... തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
11 ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
12 കൈവല്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
13 ജാബാല്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
14 ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
15 ഹംസോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
16 ആരുണീയകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
17 ഗർഭോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
18 നാരായണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
19 പരമഹംസ Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
20 അമൃതബിന്ദു Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
21 അമൃതനാദോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
22 അഥർവശിരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
23 അഥർവശിഖോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
24 മൈത്രായണ്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
25 കൗഷീതകിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
26 ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
27 നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
28 കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
29 മൈത്രേയ്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
30 സുബാലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
31 ക്ഷുരികോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
32 മാന്ത്രികോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
33 സർവ്വസാരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
34 നിരാലംബോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
35 ശുകരഹസ്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
36 വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
37 തേജോബിന്ദൂപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
38 നാദബിന്ദൂപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
39 ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
40 ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
41 യോഗതത്ത്വോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
42 ആത്മബോധോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
43 നാരദപരിവ്രാജകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
44 ത്രിശിഖിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
45 സീതോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
46 യോഗചൂഡാമണ്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
47 നിർവാണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
48 മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
49 ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
50 ശരഭോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
51 ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
52 മഹാനാരായണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
53 അദ്വയതാരക Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
54 രാമരഹസ്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
55 രാമതാപിന്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
56 വാസുദേവോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
57 മുദ്ഗലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
58 ശാണ്ഡില്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
59 പൈംഗലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
60 ഭിക്ഷുകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
61 മഹോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
62 ശാരീരകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
63 യോഗശിഖോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
64 തുരീയാതീതോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
65 സംന്യാസോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
66 പരമഹംസപരിവ്രാജകോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
67 അക്ഷമാലികോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
68 അവ്യക്തോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
69 ഏകാക്ഷരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
70 അന്നപൂർണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
71 സൂര്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
72 അക്ഷ്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
73 അന്നപൂർണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
74 കുണ്ഡികോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
75 സാവിത്ര്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
76 ആത്മോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
77 പാശുപതബ്രഹ്മോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
78 പരബ്രഹ്മോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
79 അവധൂതോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
80 ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
81 ദേവീ ഉപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
82 ത്രിപുരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
83 കഠരുദ്രോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
84 ഭാവോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
85 രുദ്രഹൃദയോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
86 യോഗകുണ്ഡല്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
87 ഭസ്മജാബാലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
88 രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
89 ഗണപത്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
90 ദർശനോപനിഷദ് പുരോഗമിക്കുന്നു... തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
91 താരസാരോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
92 മഹാവാക്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
93 പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
94 പ്രാണാഗ്നിഹോത്രോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
95 ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
96 കൃഷ്ണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
97 യാജ്ഞവൽക്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
98 വരാഹോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
99 ശാട്യായനീയോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
100 ഹയഗ്രീവോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
101 ദത്താത്രേയോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
102 ഗരുഡോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
103 കലിസന്തരണോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
104 ജാബാലോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
105 സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
106 സരസ്വതീരഹസ്യോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
107 ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
108 മുക്തികോപനിഷദ് Yes check.svg പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Sajesh&oldid=130662" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്