മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം
രചന:വ്യാസൻ
അശ്വമേധികപർവം