പരിചമുട്ടുകളിപ്പാട്ടുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിചമുട്ടുകളിപ്പാട്ടുകൾ
പരിചമുട്ടുകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഗാനങ്ങൾ

ഭാഗം 1 പഴയനിയമം[തിരുത്തുക]

ഭാഗം 2 പുതിയനിയമം[തിരുത്തുക]

ഭാഗം 3 ബൈബിൾ ബാഹ്യം[തിരുത്തുക]