താളുകൾ ഇനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും/പദാർത്ഥം-പഴയതും പുതിയതുമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ
 2. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:മീഡിയ സഹായി
 3. ഫലകം:Listen/doc
 4. ഫലകം:Listen/core
 5. ഫലകം:Listen
 6. ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം
 7. അഭിവാദ്യം
 8. ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി
 9. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)/പത്തായം 3
 10. ഭാഷാനൈഷ‍ധം ചമ്പു
 11. നാവായിക്കുളം
 12. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Krishna Menon Women's College 2019
 13. ശൈഖ് മുഹ്‌യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി
 14. മടയിൽ ചാമുണ്ഡി തെയ്യം (തോറ്റങ്ങൾ)
 15. രാമചരിതം/രണ്ടാം പടലം
 16. മദിരാശിപ്പിത്തലാട്ടം
 17. മാനത്തെ മാവുതന്നിൽ
 18. യാക്കോബ് ബഥേനിൽ നിന്നു
 19. യാക്കോബൊരു ദിവസം
 20. കൊക്കെല്ലാം പറന്നുപോയി
 21. ദേവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്/രണ്ടാം അദ്ധ്യായം
 22. ഘടകം:Date/data
 23. ഫലകം:Anchor
 24. ഘടകം:Author/doc
 25. വർഗ്ഗം:മരണവർഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത എഴുത്തുകാർ
 26. വർഗ്ഗം:ജനനവർഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത എഴുത്തുകാർ
 27. ഘടകം:Author/data
 28. ബാലരാമായണം/മുഖവുര
 29. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം/ഉത്തരഭാഗം
 30. എൻ യേശു രക്ഷകൻ നല്ല ഇടയൻ
 31. എന്നാത്മാവേ നീ ദുഃഖത്താൽ വിഷാദിക്കുന്നതു
 32. ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ
 33. വർഗ്ഗം:1859-ലെ കൃതികൾ
 34. മോക്ഷമാൎഗ്ഗം
 35. വർഗ്ഗം:വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ കൃതികൾ
 36. വർഗ്ഗം:1846-ലെ കൃതികൾ
 37. മാർപാപ്പാ
 38. വർഗ്ഗം:1847-ലെ കൃതികൾ
 39. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സഹായമേശ/തലക്കെട്ട്
 40. വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ
 41. വർഗ്ഗം:സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ
 42. പുതിയനിയമം (കോട്ടയം)
 43. വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ
 44. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/കല്ലച്ചടി
 45. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി
 46. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി
 47. രചയിതാവ്:ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ
 48. മൃഗചരിതം/൬–ം പൎവ്വം
 49. മൃഗചരിതം/൨–ം പൎവ്വം
 50. മൃഗചരിതം/൫–ം പൎവ്വം

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:UnconnectedPages" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്