ബാഷ്പാഞ്ജലി (കവിതാസമാഹാരം)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ബാഷ്പാഞ്ജലി (കവിതാസമാഹാരം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1934), പരിഭാഷകൻ : Malayalam
ചങ്ങമ്പുഴ പതിനേഴു വയസ്സുമുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നു വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്തിനിടയിൽ രചിച്ചവയാണ്‌ ഈ കവിതകൾ.