ബാഷ്പാഞ്ജലി/ആവോ!

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആവോ!
å ഉദയസൂര്യനെ നോക്കി നോക്കി സ്വയം
ഹിമകണികകൾ മന്ദഹസിക്കവെ;
പ്രണയഗാനങ്ങൾ പാടിയൊഴുകുമീ-
ത്തടിനിതൻ തടത്തിങ്കൽ ഞാനേകനായ്,
ഒരു സുമംഗള വിഗഹദർശന-
കുതുകിയായിട്ടിരിക്ക,യാണെന്തിനോ!
å തരിവളകൾതൻ സംഗീതധാരയിൽ
മമ ഹൃദയം മുഴുകുമാറങ്ങനെ,
ജലഘടവും നിറച്ചുകൊണ്ടീ വഴി-
യ്ക്കവൾ വരാത്തതിനെന്തിന്നുകാരണം?
മധുരനിദ്രയിലെന്നെ മയക്കുമാ
മൃദുലമഞ്ജീരശിഞ്ജിതമെങ്ങു പോയ്?
å അമലനീലാംബരത്തിൽ പൊടുന്നനെ-
ക്കരിമുകിൽമാല മൂടിയതെങ്ങനെ?åå14-6-1108

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബാഷ്പാഞ്ജലി/ആവോ!&oldid=36052" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്