ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം നാല്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഷ്ടപദി
രചന:രാമപുരത്തു വാരിയർ
സർഗം നാല്
ഭാഷാഷ്ടപദി[ 16 ]

ശ്ലോകം

മുനാ തീരവാനീര
നികുഞ്ജേ വന്ദമാസ്ഥിതം!
സാഹ പ്രേമഭരോൽഭ്രാന്തം
മാധവം രാധികാസഖീ!!

പരിഭാഷ

ഏവം വിലപ്യ യമുനാതടകുഞ്ജഗേഹേ
മേവുമ്പൊളമ്പൊടു തിരഞ്ഞു നടന്നു കാണ്മാൻ
ഭാവിച്ച രാധികയുടേ സഖി വന്നവണ്ണ-
മാവിശ്വനാഥനെ നമിച്ചുരചെയ്തു കാര്യം."https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം_നാല്&oldid=36848" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്