ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം അഞ്ച്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഷ്ടപദി
രചന:രാമപുരത്തു വാരിയർ
സർഗം അഞ്ച്
ഭാഷാഷ്ടപദി[ 20 ]

ശ്ലോകം

ഹരിഹ നിവസാമി യാഹി രാധാ-
മനുനയ മദ്വചനേന ചാനയേഥാ: !
ഇതി മധുരിപുണാ സഖീ നിയുക്താ
സ്വയമിദമേത്യ പുനർജ്ജഗാദ രാധാം !!

പരിഭാഷ
(ആര്യാ)

ഞാനിവിടെ വസിക്കാം നീ
മാനിനിയെ ചെന്നു കൊണ്ടുവന്നാലും
ഇതി കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗാൽ
കൃതിനി സഖിചെന്നു രാധയോടൂചേ"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം_അഞ്ച്&oldid=36858" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്