തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 14:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "ഞാൻ മാവിലായിക്കാരനാണ്" →‎ ഞാൻ മാവിലായിക്കാരനാണ്
 2. 'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ →‎ 'കുലസ്ത്രീയും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?/തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളും
 3. 2. ശമുവേൽ‌ →‎ സത്യവേദപുസ്തകം/2. ശമൂവേൽ
 4. A. R. Raja Raja Varma →‎ രചയിതാവ്:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
 5. A Grammer of Malayalam →‎ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം
 6. AadiBhasha →‎ ആദിഭാഷ
 7. Aalmarattam →‎ ആൾമാറാട്ടം
 8. Adhyathmavicharam Pana →‎ അധ്യാത്മവിചാരം പാന
 9. AdhyatmaRamayanam Kilippattu →‎ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
 10. Advaitachintapaddhati →‎ അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി
 11. Aithihyamala →‎ ഐതിഹ്യമാല
 12. Amruthaveechi →‎ അമൃതവീചി
 13. Appu Nedungadi →‎ രചയിതാവ്:അപ്പു നെടുങ്ങാടി
 14. Atmopadesasatakam →‎ ആത്മോപദേശശതകം
 15. Azhakath Padmanabha Kurup →‎ രചയിതാവ്:അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്
 16. Bakavadham →‎ ബകവധം
 17. Balivijayam →‎ ബാലിവിജയം
 18. Bankim Chandra Chattopadhyay →‎ രചയിതാവ്:ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
 19. Baskara Menon →‎ ഭാസ്ക്കരമേനോൻ
 20. Bhakthideepika →‎ ഭക്തിദീപിക
 21. Bhasha Bharatam →‎ ഭാഷാഭാരതം
 22. Bhashapathmapuranabhiprayam →‎ ഭാഷാപത്മപുരാണാഭിപ്രായം
 23. Bhashashtapadi →‎ ഭാഷാഷ്ടപദി
 24. Bible →‎ ബൈബിൾ
 25. Broken/Kerala Sahitya Akademi →‎ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
 26. C. V. Raman Pillai →‎ രചയിതാവ്:സി.വി. രാമൻപിള്ള
 27. Chakravaka Sandesam →‎ ചക്രവാകസന്ദേശം
 28. Chandaalabhikshuki →‎ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
 29. Charakan →‎ രചയിതാവ്:ചരകൻ
 30. Chintaavishtayaaya Sita →‎ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
 31. Communist Manifesto →‎ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ
 32. DC2014 →‎ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014
 33. DC2014 Books →‎ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:DC2014 Books
 34. Dc2014 →‎ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014
 35. Dc2014/participate →‎ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014/Participate
 36. Deepavali →‎ ദീപാവലി
 37. DeviManasaPoojaSthothram →‎ ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം
 38. Devimahatmyam kilippattu →‎ ദേവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്
 39. Dharmaraja →‎ ധർമ്മരാജാ
 40. Doothavakyam →‎ ദൂതവാക്യം
 41. Duravasthha →‎ ദുരവസ്ഥ
 42. Dvaraka →‎ ദ്വാരക
 43. Friedrich Engels →‎ രചയിതാവ്:ഫ്രെഡറിക്ക് എംഗൽസ്
 44. Ganapathiprathal →‎ ഗണപതിപ്രാതൽ
 45. Gayatri →‎ ഗായത്രിമന്ത്രം
 46. Genesis 1 →‎ സത്യവേദപുസ്തകം/ഉല്പത്തി/അദ്ധ്യായം 1
 47. Geography textbook 4th std tranvancore →‎ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം
 48. George mathan →‎ രചയിതാവ്:ജോർജ്ജ് മാത്തൻ
 49. Ghathakavadham →‎ ഘാതകവധം
 50. Ghoshayatra →‎ ഘോഷയാത്ര

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ‌പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്