രചയിതാവ്:സി.വി. രാമൻപിള്ള

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സി.വി. രാമൻപിള്ള
(1858–1922)
ചരിത്രാഖ്യായികൾക്ക് പേരുകേട്ട ആദ്യത്തെ മലയാള നോവലിസ്റ്റ്.
സി.വി. രാമൻപിള്ള

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

ചരിത്രനോവലുകൾ[തിരുത്തുക]

സാമൂഹ്യനോവൽ[തിരുത്തുക]

ഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ (പ്രഹസനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 • ചന്ദ്രമുഖീവിലാസം (1884,അപ്രകാശിതം‍)
 • മത്തവിലാസം (അപ്രകാശിതം)
 • കുറുപ്പില്ലാക്കളരി (1909)
 • തെന്തനാംകോട്ട് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ (1914)
 • ഡോക്ടർക്കു കിട്ടിയ മിച്ചം (1916)
 • പണ്ടത്തെ പാച്ചൻ (1918)
 • കൈമളശ്ശൻറെ കടശ്ശിക്കളി (1915)
 • ചെറതേൻ കൊളംബസ് (1917)
 • പാപിചെല്ലണടം പാതാളം (1919)
 • കുറുപ്പിൻറെ തിരിപ്പ് (1920)
 • ബട്ട്ലർ പപ്പൻ ‍(1921)

ലേഖനപരമ്പര[തിരുത്തുക]

വിദേശീയ മേധാവിത്വം (1922)

അപൂർണ്ണ കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

 • ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം (നോവൽ)
 • പ്രേമാരിഷ്ടം(ആത്മകഥ)