ദേവഗീത

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ദേവഗീത (ഖണ്ഡകാവ്യം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1946)
(ജയദേവകൃതമായ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ) 1945. മൂലകൃതിയുടെ മലയാളം പതിപ്പിനായി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഗീതഗോവിന്ദം അഷ്ടപദി കാണുക.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവഗീത&oldid=139191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്