കേരളോല്പത്തി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കേരളോല്പത്തി (1868)
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
കേരളോല്പത്തി എന്ന ലേഖനം കാണുക.

കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യഗ്രന്ഥം. ഗുണ്ടർട്ട് കണ്ടെടുത്ത്1868-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

[ 1 ]
KERALOLPATTI


(THE ORIGIN OF MALABAR)


കേരളോല്പത്തി


SECOND EDITION
MANGALORE
PRINTED BY STOLZ & REUTHER, BASEL MISSION PRESS
1868
[ 2 ]

കേ ര ളോ ല്പ ത്തി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കേരളോല്പത്തി&oldid=139622" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്