വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:തിരുത്തൽ ഫലകം ചേർത്തിട്ടുള്ള താളുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഇതിൽ ഉമാകേരളം/മൂന്നാം സർഗ്ഗം ഇവിടെവിടെയാ ഈ തിരുത്തൽ പലക?--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ.സു.മനു 17:24, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)

വിക്കിക്ക് വട്ടായേ.. LaughingOutLoad.gif--ബാലു (സംവാദം) 19:25, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)
അതിലെ താളുകൾ മായ്ചിട്ട് അധിക സമയമായിട്ടില്ല. Index ലെ page കൾ മായ്ചാൽ സെർവ്വർ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരാൻ കുറേ സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായിരിക്കാം കാരണം --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 02:36, 6 ജൂൺ 2013 (UTC)
float ശരിയായി --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:01, 10 ജൂൺ 2013 (UTC)