പുതിയനിയമം (കോട്ടയം)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം, മലയായ്മയിൽ പരിഭാഷയാക്കപ്പെട്ടത (1829)
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
പുതിയ നിയമം എന്ന ലേഖനം കാണുക.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാള ബൈബിൾ പരിഭാഷയായ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയനിയമം എന്ന പുസ്തകം


[ 7 ] THE
NEW TESTAMENT
OF
OUR LORD AND SAVIOUR
JESUS CHRIST

TRANSLATED
INTO THE
MALAYALAM LANGUAGE

COTTAYAM:

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS,

FOR THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY.

1829 [ 9 ] നമ്മുടെ
കൎത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ
പുതിയ നിയമം

മലയായ്മയിൽ
പരിഭാഷയാക്കപ്പെട്ടത

കൊട്ടയം
ചൎച്ച മിശൊൻ അച്ചിൽ
ബൈബൽ സൊസെയിട്ടിക്കു വെണ്ടി
അടിക്കപ്പെട്ടത

മെശിഹാസംവത്സരം

൧൮൨൯

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

അദ്ധ്യായങ്ങൾ (പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തത്)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പുതിയനിയമം_(കോട്ടയം)&oldid=214321" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്