സംവാദം:വാമപുരാധീശസ്തുതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച/പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം ദയവായി ചേർക്കുക. --Vssun (സംവാദം) 05:58, 16 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പൂന്താനത്തിന്റെയും മറ്റും കൃതികളുടെയും പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം വേണോ?(ഇതു പൂന്താനത്തിന്റെതാണെങ്കിൽ)--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
തിട്ടമില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടോ, കാലയളവോ നൽകാം. --Vssun (സംവാദം) 08:21, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)