രചയിതാവ്:വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
(1878–1958)
1978-ലെ സ്റ്റാമ്പ്

രചനകൾ[തിരുത്തുക]

 • അച്ഛനും മകളും
 • ശിഷ്യനും മകനും
 • ഗണപതി
 • അഭിവാദ്യം
 • സാഹിത്യമഞ്ജരി
 • അല്ലാഹ്
 • ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ
 • ഋതുവിലാസം
 • എന്റെ ഗുരുനാഥൻ
 • ഒരു കത്ത് അഥവാ രുഗ്മിയുടെ പശ്ചാത്താപം
 • ഓണപ്പുടവ
 • ഔഷധാഹരണം
 • കാവ്യാമൃതം
 • കൈരളീകടാക്ഷം
 • കൈരളീകന്ദളം
 • കൊച്ചുസീത
 • കോമള ശിശുക്കൾ
 • ചിത്രയോഗം അഥവാ താരാവലീ ചന്ദ്രസേനം
 • ദണ്ഡകാരണ്യം
 • ദിവാസ്വപ്നം
 • നാഗില
 • പത്മദളം
 • പരലോകം
 • ബധിരവിലാപം
 • ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ
 • ബാപ്പുജി
 • ഭഗവൽസ്തോത്രമാല
 • മഗ്ദലനമറിയം അഥവാ പശ്ചാത്താപം
 • രണ്ടക്ഷരം
 • രാക്ഷസകൃത്യം
 • വള്ളത്തോളിന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ
 • വള്ളത്തോളിന്റെ പദ്യകൃതികൾ ഒന്നാം ഭാഗം
 • വള്ളത്തോളിന്റെ പദ്യകൃതികൾ രണ്ടാം ഭാഗം
 • വള്ളത്തോൾ കവിതകൾ
 • വള്ളത്തോൾ സുധ
 • വിലാസലതിക
 • വിഷുക്കണി
 • വീരശൃംഖല
 • ശരണമയ്യപ്പാ
 • സ്ത്രീ
 • റഷ്യയിൽ
 • ഗ്രന്ഥവിചാരം
 • പ്രസംഗവേദിയിൽ
 • വള്ളത്തോളിന്റെ ഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും