പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം:അമൃതവീചി.djvu

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കൃതികൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാകത്തിന് പകർപ്പവകാശമുക്തമല്ല. അത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണെങ്കിലും യു.എസിൽ അല്ല. --Vssun (സംവാദം) 13:18, 6 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇതിനായി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? മൊത്തം മായ്ക്കേണ്ടി വരുമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:30, 6 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
എന്താണിവിടെ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 13:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

യു.എസ്. നിയമമനുസരിച്ച് 1941-നു ശേഷം മരിച്ചവരുടെ, 1923-നു മുൻപ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കൃതികളേ സ്വതന്ത്രമാവുകയുള്ളൂ. നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശരിയായ നടപടി. --Vssun (സംവാദം) 08:52, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

1941-നു ശേഷം മരിച്ചവരുടെ, 1923-നു മുൻപ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കൃതികൾ, എന്തോഒരു പന്തികേട്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
അപ്പോൾ 1923-നു മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ മാത്രമേ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ പാടുള്ളൂ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 09:11, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അല്ല. ഇന്ത്യയിൽ 1941-നു മുമ്പ് മരിച്ചവരുടെ കൃതികൾ ഏതും ആകാം. അതിനുശേഷം മരിച്ചവരുടെ കൃതികൾ 1923-നു മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയേ പാടുള്ളൂ. ഇതിനുശേഷമുള്ളവ 95 വർഷത്തിനുശേഷമേ യു.എസിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാകുകയുള്ളൂ. 1923-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയവ 2018-നുശേഷമാകും യു.എസിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാകുക.

ഇവ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിരവധിയാളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ്. --Vssun (സംവാദം) 09:21, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

@പന്തികേട് യു.എസ്. നിയമങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്രനിയമങ്ങളുടെയും മിശ്രണഫലമായുണ്ടായ പ്രശ്നമാണത്. file:Copyrightterm.pdf-ൽ മൂന്നാമത്തെ താൾ നോക്കുക.

  1. 1923-ന്റെ കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലേ?
  2. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് 1996-നുമുമ്പ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലായവ യു.എസിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്. ഇതിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പകർപ്പവകാശകാലാവധി പണ്ട് 1992 വരെ 50 വർഷമായിരുന്നു. അതായത് 1941 വരെ മരിച്ചവരുടെ കൃതികൾ ഇതിനുമുമ്പേ പൊതുസഞ്ചയത്തിലായി. അവ യു.എസിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിലായി. എന്നാൽ 1992-ൽ ഇന്ത്യയിലെ പകർപ്പവകാശകാലാവധി 60 വർഷമാക്കി അതുകൊണ്ട് 41-ൽ മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം 2001 വരെയാണ്. അപ്പോൾ 1996-നു മുമ്പ് ഇവ പൊതുസഞ്ചയത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ യു.എസിൽ ഇപ്പോഴും പൊതുസഞ്ചയത്തിലല്ല. ഞാൻ തന്ന പിഡിഎഫിലെ മൂന്നാം പേജിലെ നാലാമത്തെ വരിയാണ് 1923-1977 കാലയളവിലുള്ള കൃതികൾക്ക് ബാധകമാകുക.

--Vssun (സംവാദം) 09:34, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാല താളിൽ എഴുതിവെക്കണം, ഈ പിഡിഎഫ് ഒക്കെ റെഫെറൻസാക്കിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ കൃതിയും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തിനു പിടിക്കണം. ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, എത്രപേരു എത്ര നാള് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാ. ഹ്മ്... --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:03, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൂർ കൃതികൾ ഇവിടെ പറ്റില്ലല്ലോ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 11:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
ഞാൻ കണക്കിൽ വീക്കാ, അതുകൊണ്ട് കണക്കു കൂട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ വിട്ടു. ഈ സംവാദം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണെന്റെ വിചാരം. പഞ്ചായത്തിലേക്കു മാറ്റണം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:41, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചർച്ചകൾ അവിടെ നടത്തുക. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 12:05, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)