താളിന്റെ സംവാദം:Kulastreeyum Chanthapennum Undayathengane.djvu/157

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഇവിടെ മുൻപിലെ പേജിൽ നിന്നു വരുന്ന പാരഗ്രാഫ് മുറിയുമെങ്കിലും ചിന്നമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഏറ്റവും മുകളിലാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. --Vssun (സംവാദം) 05:30, 14 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഡൗൺആരോയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാകില്ലേ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:07, 14 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ആരോക്കിടയിൽ എന്തായാലും പാടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആരോ അതിനു തൊട്ടുമുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫിനെ താഴെയുള്ളതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ ആരോക്കിടയിൽ വരാത്തവിധം ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 08:32, 14 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അതിനെ തള്ളി അടുത്തതിന്റടുത്ത താളിലെ ഖണ്ഡികാവസാനം അടുത്ത ചിത്രത്തിനു മുകളിലായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരില്ലേ, നമ്മുടെ includeonly, noinclude വെച്ചുകൊണ്ട്? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 08:48, 14 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പുസ്തകത്തിന്റെ ലേയൗട്ടിനോട് ഇത്ര വലിയ പാതകം ചെയ്യണോ --Vssun (സംവാദം) 02:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് നല്ലത്. ചിന്നമ്മയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുസ്തകഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. --Vssun (സംവാദം) 02:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നു തോനുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനല്ല, ഒരു ലോജിക്കലായി ശരിയായി തോനുന്ന ഒരിടത്തു വെക്കുകയെന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോളിരിക്കുന്നിടം - ആ കീഴ്പോട്ടുള്ള അമ്പടയാളത്തിന്റെ താഴത്തെ രണ്ടു ഖണ്ഡിക ഒരുമിച്ചു വായിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഖണ്ഡികയുടെ അങ്ങേയറ്റം ഒരു താളുകഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ആ ചിത്രമുള്ള താള് ഈ ഖണ്ഡികയുടെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഒരു കല്ലു കടിയായി എനിക്കു തോന്നി. ആ ഖണ്ഡികയെന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ? അപ്പോൾ, അതും കഴിഞ്ഞു ചിത്രത്തിന്റെ മുൻപേ, നമ്മുടെ ഈ വിവരണം? ഇതൊന്നും ശരിയാകുന്നെന്നു തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
'കുലസ്ത്രീയും'_'ചന്തപ്പെണ്ണും'_ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?/വിദ്യാഭ്യാസമുളള_സ്ത്രീ_സ്വതന്ത്രയോ?#157 ഇവിടെ നോക്കിയേ! ഇതിൽ, വിവരണത്തിന്റെ താഴെവരുന്ന ഭാഗം, മുകളിലത്തെ ആരോയുടെ ഖണ്ഡികയുടെ തുടർച്ചയല്ലേ? അതു കഴിഞ്ഞു വിവരണം ഇടണമെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:30, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

156-ആം പേജിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ.. എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികക്കുമുകളിലാക്കുകയല്ലേ അതിനേക്കാൾ നല്ലത്? അത് ചിന്നമ്മയെ പരാമർശിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയുമാണ്. --Vssun (സംവാദം) 07:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

അത്രയും മുൻപിൽ പോകാതെ 156-ഇൽ തന്നെ തന്നെയുമല്ല, അനുസരണകാട്ടാത്ത സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയുടെ മുൻപിലും ആക്കാമല്ലോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg പൂർത്തിയായി --Vssun (സംവാദം) 09:46, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)