താളിന്റെ സംവാദം:പ്രഹ്ലാദചരിതം.djvu/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

രേഫത്തിന്റെ കൂടെ 'യ'യുടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരുമ്പോൾ ശരിയാകുന്നില്ല. കൂടാതെ മൂർത്തേ എന്നുള്ളിടത്ത് രേഫം ഇടുമ്പോൾ സ്ഥാനം തെറ്റിയാണ് വരുന്നത്. SIC നോക്കുക.--ബാലു (സംവാദം) 09:56, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)