ഗായത്രിമന്ത്രം/ഹനുമദ്ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ഹനുമദ്ഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഹനുമദ്ഗായത്രി


ഓം ആഞ്ജനേയായ വിദ്മഹേ
വായുപുത്രായ ധീമഹി
തന്നോഃ ഹനുമത് പ്രചോദയാത്