ഗായത്രിമന്ത്രം/രാമഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(രാമഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
രാമഗായത്രി


ഓം ദാശരഥയേ വിദ്മഹേ
സീതാവല്ലഭായ ധീമഹി
തന്നോഃ രാമ പ്രചോദയാത്