സ്നേഹം (കുമാരനാശാൻ)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്നേഹം (ശ്ലോകം)

രചന:എൻ. കുമാരനാശാൻ
‘വിചിത്രവിജയം’ നാടകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം. സംസ്കൃതമാതൃകയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ആദ്യകാലകൃതിയിൽ ശത്രുവിനെ പ്രതികാരത്തിനു പകരം സ്നേഹംകൊണ്ടു ജയിക്കുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തം. ആശാന്റെ സ്നേഹസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ആദ്യകാല സൂചന ഇവിടെ കാണാം.

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


സ്നേഹിക്കയുണ്ണീ നീ നിന്നെ
ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും
ദ്രോഹം ദ്വേഷത്തെ നീക്കിടാ
സ്നേഹം നീക്കിടുമോർക്ക നീ!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്നേഹം_(കുമാരനാശാൻ)&oldid=64626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്