സത്യവേദപുസ്തകം/2. തിമൊഥെയൊസ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്