സത്യവേദപുസ്തകം/ഫിലിപ്പിയർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്