ഗായത്രിമന്ത്രം/വൈഷ്ണവിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(വൈഷ്ണവിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
വൈഷ്ണവിഗായത്രി


വിഷ്ണുഭുതായൈ വിദ്മഹേ
ചക്രഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ വൈഷ്ണവി പ്രചോദയാൽ