വൃത്തമഞ്ജരി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വൃത്തമഞ്ജരി

രചന:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ (1907)
മലയാളകവിതയുടെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണിത്. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുടെയും മലയാളവൃത്തങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങളും ഛന്ദഃപ്രസ്താരരീതികളുടെ വിവരണവും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ലേഖനം കാണുക.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വൃത്തമഞ്ജരി&oldid=51349" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്