വനമാല/രണ്ടു മംഗളാശംസകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്

പ്രേമം മുഴുത്തു കവിയാൽ കവിസാർവ്വഭൗമ-
നാമത്തിൽ നിർമ്മിതമനോഹരസൗധമേ, നീ
തൂമജ്ഞുവാം കവിതപോൽ സുധയാർന്നു ചിന്താ-
രോമന്ഥമേകിയരുളുന്നയി രോമഹർഷം!
                                                         - ഏപ്രിൽ 1922

ഗേയം ഹർമ്മ്യഗതം ചമപ്പതിനു ചൊ-
     ല്ലീടുന്നുവല്ലോ ബലാൽ
ഭൂയോ മോദമൊടെൻ സുഹൃത്തിളയ-
     ചാന്നാർ, ദേവി കാവ്യാത്മികേ!
മായാപേത മമത്വമാരെയുമിള-
     ക്കീടുന്നുവെന്നല്ലയേ,
നീയും ലക്ഷ്മിയുമേതിലേറുമതി-
     ലേറീടുന്നു സൗന്ദര്യവും!
                                                           - 1907

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകൾ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വനമാല/രണ്ടു_മംഗളാശംസകൾ&oldid=52476" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്