രചയിതാവ്:വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
(1861–1914)
പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകനും ഉപന്യാസകാരനും ചെറുകഥാകൃത്തും നിരൂപകനുമായിരുന്നു വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ. കേസരി, വജ്രസൂചി, വജ്രബാഹു എന്നീ തൂലികാനാമങ്ങളിലാണ് കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]