ഗായത്രിമന്ത്രം/ഭദ്രകാളി ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ഭദ്രകാളി ഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഭദ്രകാളി ഗായത്രി


ഓം രുദ്രസുതായൈ വിദ്മഹേ
ശൂലഹസ്തായെ ധീമഹി
തന്നഃ കാളീ പ്രചോദയാത്