ഗായത്രിമന്ത്രം/ബ്രാഹ്മിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ബ്രാഹ്മിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ബ്രാഹ്മിഗായത്രി


ബ്രഹ്മഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
കുശഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ ബ്രാഹ്മി പ്രചോദയാൽ