ഗായത്രിമന്ത്രം/മാഹേശ്വരിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(മാഹേശ്വരിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
മാഹേശ്വരിഗായത്രി


ഹേശ്വരഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ശൂലഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ മാഹേശ്വരി പ്രചോദയാൽ