ഗായത്രിമന്ത്രം/തുളസിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(തുളസിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
തുളസിഗായത്രി


ഓം ത്രിപുരായൈ വിദ്മഹേ
തുളസീപത്രായ ധീമഹി
തന്നോഃ തുളസീ പ്രചോദയാത്