താൾ:Thunjathezhuthachan.djvu/99

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കൊടുപ്പിൻ നിങ്ങൾ     "

ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്പിയാരുടെതായിരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റ സാഹിത്യത്തിൽ പരിചയമുള്ളവരോടു പറയണമെന്നില്ല. ഇനിയും നോക്കുക :-

 "ജ്യോതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിയ്ക്കുമ-
 ച്ചാതുർയ്യമേറുന്ന വൈദ്യനും വേശ്യയ്ക്കും
 ഏതുംമടിയ്ക്കാതെ വേണ്ടതു നൽകുവാൻ
 ഭൂതലസ്വാമികൾക്കില്ലൊരു സംശയം!
 മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു
 പറ്റിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭോഷന്നു
 കൊറ്റുമാത്രം പോലുമെങ്ങും കഴിവരാ."
    ശിവപുരാണം

 "ജ്യോതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിയ്ക്കുമ-
 ച്ചാതുർയ്യമേറുന്ന വൈദ്യനും വേശ്യയ്ക്കും
 ഏതും മടിയ്ക്കാതെ വേണ്ടതു നൽകുവാൻ
 ഭൂതലവാസികൾക്കില്ലൊരു സംശയം!
 മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു
 പറ്റിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭോഷന്നു
 കൊറ്റുമാത്രം പോലുമെങ്ങും കഴിവരാ."
    ഹരണീസ്വയംവരം, തുള്ളൽ

ഇതിൽ അധോരേഖാങ്കിതമായ വാക്കുകൾക്കു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളു. ഇങ്ങിനെത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ഉദ്ധരിച്ച കാണിപ്പാനുണ്ടു്; പക്ഷേ ഗ്രന്ഥവിസ്തരഭയംനിമിത്തം അവയെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കയാണു ചെയ്യുന്നതു നമ്പിയാർ എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത വള

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Thunjathezhuthachan.djvu/99&oldid=171911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്