താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


ഓരോ സംഭ വങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടായ ശേഷം്ള gయిల్డ0Q్మ జ5ణిeరి ഹേബിക് സാസ്റ്റിന്റെ സഹായത്താൽ അവിടത്തേ പൈുികഭാവത്തെ അല്പം എന്നു മാത്രമല്ല, ഫവ്വര-ഫ-ാം കൊല്ല പതിനാറു ആ پھانچاضco ത്മാക്കൾക്കു സ്നാനം കൊടുപ്പാനും സാധിച്ചു. മുമ്പേുലയൻ ആയി രുന്ന ജ്ഞാനമുത്തു എത്രയും നല്ലൊരു സഭക്കാരനായി ഉ\ദേഷ്ടാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ര.o-ാം വഷം ആഗുസ്ത്മാസത്തിൽ സാറ്റിന്റെ രണ്ടാം മകനായ ശമുവേൽ ജനിച്ചു. ഹേബിക്സായ്ക്കിന്റെ പേർ ധിച്ച ഈ മകൻ അച്ഛന്റെ അനന്തരവനായിത്തീനപ്രകാരം പി നേത്തതിൽ കേംപ്പാൻ ഇടയുണ്ടാകും. പിറേറ വഷത്തിൽ കമ്മട്ടി യാർ ഫ്രിക്സ്സാസ്സിനെ ഗുണ്ടത്.പണ്ഡിതരുടെ സഹായത്തിനായി അയച്ചു. ചെറിയ സായ്ക്ക് ഗുണ്ടത്സാസ്റ്റിന്റെ സഹായത്താൽ ഭാഷ പഠിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ വീട്ടിലും ധാരാളം പണിയുണ്ടായി രുന്നു. ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ദിവസേന ഉപദേ ശിച്ചു വളത്തുവാനായിട്ടു വിശേഷാൽ ഗുണ്ടത്മദാമ്മ സാറ്റിനു എത്ര യോ വിലയേറിയ തുണയായി ഉതകി. അവരുടെ ചുറ്റിലും സ്ഥിരമായി പാത്തു കുട്ടികളെ കൂടാതെ പട്ടണത്തിൽനിന്നും പല കുട്ടികൾ വന്നു പഠിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഗുണ്ടത്മദാമ്മ സാക്ഷാൽ ഒരു അമ്മ യായി സഹായിച്ചെങ്കിലും കൂടക്കൂടേ വെളിച്ചത്തിൽ വന്ന ഓരോ ഘോര പാപങ്ങളെ കൊണ്ടു പ്രിയ മദാമെക്കു എത്രയോ മനഃപീഡയും ആ ശാഭംഗവും വന്നിരുന്നെന്നു അവരുടെ ഓരോ കത്തുകളിൽനിന്നു തെളി യുന്നു. സായ്ക്ക് സുവിശേഷക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു ദൈവാരാ ധന നടത്തി പോന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഫ്രഞ്ച് ഉട്ടോഗസ്ഥരോടും അല്പം പെരുമാറ്റം ചെയ്തുപോന്നു. മദാമ്മയുടെ സൌസ്ത്രം മേല്പമേൽ കുറഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ടു`അവർ മയ്യഴിയിലേ ഗവണ്ണർ സാക്സിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നുപാതിട്ടു അവിടേ ചില ദിവസത്തോളം സ്വസ്ഥത അനു ആ വഷാവസാനത്തിൽ സായ്ക്ക് ഒന്നാം மூலவனுo നീലഗിരി ميولاGo യിലേക്കു പോകേണ്ടി വന്നു. യാത്രയിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു പ്രയാസേന അവിടേ എത്തി. ഒരാഴ്ചയോളം മാ ത്രമേ സുഖം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നാടും കാററും എത്രയും ആശ്വാസം നല്ലിയെങ്കിലും അവിടേയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കൊണ്ടു വളരേ സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിസ്താനികളും നാട്ടുക്രി ാനികളും വിശ്വാസത്തെ തൊട്ടു നിത്രം വാദിക്കുന്നെങ്കിലും പൂണ്ണ മ്സ്റ്റോടേ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമഗ്രേ" എന്നു സായ്ക്ക് അന്നു aறு:னி.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/29&oldid=171693" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്