താൾ:Subadrarjjanam 1901.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൨ സുഭദ്രൎജ്ജതുനം

                 ദുർവ്വിദഗ്ദ്ധൻ.
    അയ്യോകഷ്ടം ! ഇവളുടെ വ്യസനം കണ്ടിട്ടു എന്റെ ഹൃദ

യം പിളരുന്നു. ഇവളുടെ ജീവനാഥൻ വളരെ നിർദ്ദയനാണ നി ശ്ചയം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രേമാധിക്യത്തെ അവർ അറിഞ്ഞി ട്ടില്ലെന്നും വരാം.

                    സുഭദ്ര.   [അല്പം ആശ്വസിച്ചിട്ട
                            കാമദേവനെ ഉദ്ദേശിച്ച]
    പഞ്ചാസ്ത്രനല്ലഭഗവാൻകപടേനമലാകം
     വഞ്ചിപ്പതിന്നുപറയുന്നിതുനുനമേവം
     നെഞ്ചില്പോഴിപ്പതിനിവണ്ണമസംഖ്യബാണം
     പഞ്ചായുധന്നുവരുവാനവകാശമുണ്ടൊ !          (൧൧)
      മനുഥനെന്നുപരക്കെ
      സമ്മതമാകുന്നമൂലമിതുകാലം
      തന്മഥനത്തിനെതൃത്താൽ
      നന്മയിലൊരുപേരുകൂടിവരുമെല്ലൊ.            (൧൨)
      അതിനാൽ ആ വീരപുരുഷനോടെതൃക്കുവാനും അബലയാ

യ എന്റെ പ്രണങ്ങയളെ പ്രിയദർശനംവരെ എങ്കിലും അപഹ രിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാനും ഞാൻ വന്ദിയ്ക്കുന്നു.

                         [വിവശതഭാവിച്ചിട്ടു]
   ആ  ! ഹാ ! കസുമായുധന്ന ആശ്രിതന്മാരിൽ പോലും വാ

ത്സല്യമില്ലല്ലൊ.

  പേമഴപോൽശരമിപ്പോ
  ളാമയമേറീടുമെന്റെതനുവിങ്കൽ
  സീമവെടിഞ്ഞുപൊരിഞ്ഞീ
  ക്കാമനഹോഹന്തമാംചതിയ്ക്കുന്നു.                 (൧൩)
                                [എന്ന കരയുന്നു]
                    സഖിമാർ.
  സഖി ! കരയരുതെ ! കരയരുതെ ! ആ മഹാപുരുഷനോടു

ചേരുവാൻ ദൈവം നിനക്കുടനെ സംഗതി വരുത്തും. കുറച്ച ക്ഷമിയ്ക്കുക.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Subadrarjjanam_1901.pdf/45&oldid=171479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്