താൾ:Raghuvamsha charithram vol-1 1918.pdf/146

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പദാർത്ഥവിവരണം. 3

 ഭാഗം     37.  കല്യാണപരമ്പരകൾ=മേൽക്കുമേൽവരുന്ന ശു
              ഭങ്ങൾ.ഉർജ്ജസ്വലം=ശക്തിയുള്ളത്.
,,        40.  “സംബന്ധമാഭാഷണപൂർവ്വം"= ഒരാൾക്കു മറ്റൊ
               രാളോടുള്ള സംബന്ധം(ബന്ധുത്വം)അന്യോ
               ന്യസംഭാഷണംകൊണ്ടാണുണ്ടാവുന്നതു. 
               വിദ്യാധരന്മാർ=ഒരു ജാതി ദേവന്മാർ.
,,       45.  ദിക്പാലന്മാർ=എട്ടു ദിക്കുകളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാ
            രായ എട്ടു ദേവന്മാർ. കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാ
             റ്,വടക്ക് ഇവയ്ക്കു മുറയ്ക്ക് ഇന്ദ്രൻ, യമൻ, വരുണൻ,
            കുബേരൻ എന്നിവർ; കിഴക്കുതെക്കു,തെക്കുപടി
             ഞ്ഞാറ് തുടങ്ങിയ നാലു മൂലയ്ക്കും ക്രമത്തിൽ അ
             ഗ്നി, നിരൃതി,വായു, ഈശാനൻ എന്നിവർ. ഈ 
             അഷ്ടദിക്പാലന്മാരുടെ കലകളോടുകൂടിയാണ് 
             രാജാവിന്റെ ജനനം എന്നു ശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധം.

,, 47. അധിജ്യധന്വാവ്=വില്ലുകുലയേറ്റിയവൻ.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Raghuvamsha_charithram_vol-1_1918.pdf/146&oldid=167814" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്