താൾ:Puthenpaana.djvu/113

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


<poem> ആകാശദീപപ്രളയം വരാതെ വെളിവു നൽകുന്നതിനെന്തുമൂലം കോപിച്ച മേഘസ്തനിതം വിനീതി പ്രാപിച്ചതിപ്പോളിളകാത്തതെന്ത്? ആയുസ്സുതന്ന സ്വരധീശ്വരന് ആയുസ്സു പാപി ക്ഷിതിയിൽക്കളഞ്ഞു ആഭോഷനും ദുഷ്കൃതമെന്നുറച്ചാൽ തത്സാമ്യമെന്തശ്രിതമേതുകാലം അനന്തദേവ പ്രതിഘാതകത്തി-- അനന്തദോഷം സമദണ്ഡബന്ധം ഈ മൂന്നുകൂട്ടം കൃതനിർവികാരം നിരൂപിയാതെ വ്രജിനം തികച്ചു മനുഷ്യരാക്രിയകളൊക്കെയേവം നിന്നോടുകാട്ടി സ്ഥിരദുഷ്ടഭാവാൽ ദേവൈകപുത്ര ക്ഷമയാസദുഃഖം മാലാഖമാരേ വരുവിൻ സഹായം എന്റെ സുഖം ജീവനു തുല്യരത്നം ഈ ശോ താദാഖ്യം പറയുന്നനേരം ഇരുണ്ടനേത്രം ബലഹീനദേഹം നിന്നോടുകൂടെ ഗമനം തുടങ്ങി എന്റെ സുഖം നീ പരനാൽ മനസ്സിൽ ആനന്ദലാഭം മമ ഭവ്യമില്ല നിൻ ജീവനിപ്പോൾ മരണം ഗമിച്ചു ത്വയം വിനാ ഞാൻ ശവമായ് ചമഞ്ഞു എല്ലാംകൊടുത്താൽ വിലയാവലഭ്യം മേ പുത്ര നീ രത്നമിനിക്കു പോയാൽ വലഞ്ഞ ഞാൻ സന്തതവും മനസ്സും മുട്ടിവിധം തല്പരമെത്ര രുച്യം! നിൻ കല്പന സർവ്വശം സ്വരീശാ മാലാഖമാർ നിൻപ്രിയമെന്തുനോക്കും! എന്തിനിതൊക്കെ സുത! നീ ക്ഷമിച്ചു ഒരക്ഷരം കൊണ്ടിതുമാറുമല്ലോ ദോഷക്ഷതം പോക്കുവതിൻ ചികിത്സ ചെയ്‌വാൽ സമർത്ഥ ക്ഷിതിയെ പ്രവിഷ്ഠൻ നിന്റെ ശരീരം സകലം മുറിഞ്ഞു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Puthenpaana.djvu/113&oldid=167277" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്