താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൫൮൫. താന്താൻ കുഴിച്ചതിൽ താന്താൻ
൫൮൬. താന്തോന്നിക്കും മെത്തൊന്നിക്കും പ്രതിയില്ല
൫൮൭. താന്നെടാപ്പൊന്നിന്റെ മാറ്ററിയാ
൫൮൮. താൻ പാതി ദൈവം പാതി(൭൭)
൫൮൯. തരം അഴിയാതെ പൂരം കൊള്ളാമൊ
൫൯൦. താരം കൊണ്ടുരുട്ടിയാൽ ഒടം കൊണ്ടുരുട്ടും
൫൯൧. താററ്റ മണി പൊലെ
൫൯൨. താളിന്നുപ്പില്ല എന്നും താലിക്കുമുത്തില്ല എന്നും
൫൯൩. താഴിരിക്കെ പടിയൊടു മുട്ടല്ല
൫൯൪. താഴത്തുവീട്ടിൽ വന്ന വെള്ളിയഴ്ച മെലെവീട്ടിലും
൫൯൫. താഴെ കൊയ്തവൻ ഏറ ചുമക്കെണം
൫൯൬. തിണ്ടിന്മെൽ നിന്നു തെറി പറയരുതു
൫൯൭. തിന്നവായും കൊന്നകൈയും അടങ്ങുകയില്ല
൫൯൮. തിര നീക്കി കടലാടാൻ കഴിയുമൊ (തിര അടങ്ങി കുളിക്കാമൊ)