താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/57

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൫൯൯. തിരുവായ്ക്കെതിർ വായില്ല
൬൦൦. തീക്കട്ട കഴുകിയാൽ കരിക്കട്ട (൩൦൮)
൬൦൧. തീക്കനൽ അരിക്കുന്ന എറുമ്പു കരിക്കട്ട വെച്ചെക്കുമൊ
൬൦൨. തീക്കൊള്ളിമെലെ മീറു കളിക്കുമ്പൊലെ
൬൦൩. തീയിൽമുളെച്ചത വെയിലത്തു ചാകാ
൬൦൪. തുടങ്ങല്ല മുമ്പെ അതാവതൊളം തുടങ്ങിയാൽ പിമ്പതു കൈവിടല്ല (അല്ലാത്തെടത്തിൽ ചെല്ലല്ല ചെന്നാൽപിന്നെ പൊരല്ല)
൬൦൫. തുണയില്ലാത്തവൎക്ക ദൈവം തുണ
൬൦൬. തൂകുമ്പൊൾ (ഉഴിഞ്ഞു ചാടുമ്പൊൾ)പെറുക്കെണ്ടാ
൬൦൭. തൂറാതൊൻ തൂറുമ്പോൾ തീട്ടം കൊണ്ടുള്ള ആറാട്ടു
൬൦൮. തൂറിയൊനെപ്പെറിയാൽ പെറിയൊനെയും നാറും
൬൦൯. തെക്കോട്ടുപൊയ കാറുപൊലെ വടക്കൊട്ടുപോയ ആളെപൊലെ
൬൧൦. തെങ്ങുള്ള വളപ്പിലെ തെങ്ങാ കൊണ്ടു പൊയി കൂടെ