താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൪൭൦. കൊഴിമുട്ട ഉടെക്കാൻ കുറവടി വെണ്ടാ
൪൭൧. ക്ഷെത്ര പാലന്നു പാത്രത്തൊടെ
൪൭൨. ക്ഷൗരത്തിന്നു തെങ്ങാ കൊടുത്തയക്കെണം
൪൭൩. ഗതികെട്ടാൽ പുലിപുല്ലും തിന്നും
൪൭൪. ഗതികെട്ടാലെന്തു ചെയ്യാം ചാമ എങ്കിലും ചെമ്മൂൎയ്യ
൪൭൫. ഗുരുക്കളെ നിനെച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങെണം
൪൭൬. ഗുരുക്കൾക്ക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തിന്നാൽ പലിശെക്ക് കൊള്ളുന്നതു പുറത്തു (ഗുരുക്കൾക്ക വെച്ചതു ചക്ക കൊണ്ടാൽ പലിശക്കുള്ളതു പുറത്തു)
൪൭൭. ഗുരുവില്ലാത്ത വിദ്യായാകാ (ഘടദീപംപൊലെ(൩൭൧)
൪൭൮. ചക്കയാകുന്നു ചൂന്നു നൊക്കുവാൻ
൪൭൯. ചക്കയൊളം കൊത്തിയാലെ ഉലക്കയൊളം കാതൽ കിട്ടും
൪൮൦. ചക്കര കൂട്ടിയാൽ കമ്പിളിയും തിന്നാം (൨൮൧)