താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൪൮൧. ചക്കര തിന്നുമ്പൊൾ നക്കിനക്കി - താരം കൊടുക്കുമ്പൊൾ മിക്കിമിക്കി
൪൮൨. ചക്കര തൊട്ട കൈ നക്കും (ചക്കരപ്പാടത്തിൽ കൈയിട്ടാൽ നക്കുകയൊ- ഇല്ലയൊ)
൪൮൩. ചക്കരക്കെ അകവും പുറവും ഒക്കും (ഇല്ല)
൪൮൪. ചക്കിക്ക ചങ്കരൻ അട്ടെക്ക പൊട്ടക്കുളം
൪൮൫. ചക്കിന്റെ മുരട്ടെ കുട്ടന്റെ മെൽ
൪൮൬. ചക്കെ തെങ്ങാ കൊണ്ടിട്ടും കൂട്ടെണം
൪൮൭. ചങ്ങാതി നന്നെങ്കിൽ കണ്ണാടി വെണ്ടാ
൪൮൮. ചട്ടിയിലെ പന്നിക്ക നായാടെണ്ടാ
൪൮൯. ചണ്ഡാലൻ തീണ്ടിയ പിണ്ണം പൊലെ
൪൯൦. ചത്താൽ തല തെക്കു പൊലും വടക്കു പൊലും
൪൯൧. ചത്തു കിടക്കിലെ ഒത്തു കിടക്കും
൪൯൨. ചത്തുപൊയ ചിറ്റപ്പനു കാണിക്കാവൊ
൪൯൩. ചത്തൊന്റെ വീട്ടിൽ കൊന്നൊന്റെ പൊടു