താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൪൫൯. കൊട്ടം പൊളിഞ്ഞാൽ ഭഗവതി പട്ടുവത്തു
൪൬൦. കൊട്ടയിൽ ഉപദെശം അങ്ങാടിയിൽ പാട്ടു (കൊട്ടയിൽ അകത്തു മന്ത്രം-അ-പ)
൪൬൧. കോണം കൊടുത്തു പുതപ്പു വാങ്ങി
൪൬൨. കൊന്തല ഇല്ലെങ്കിൽ നാന്തല വെണം
൪൬൩. കോപത്തിനു കണ്ണില്ല
൪൬൪. കൊപിക്കു കുരണ
൪൬൫. കൊരിക്കണ്ട വാഴയാകാ ദൂരക്കണ്ട നാരിയാകാ
൪൬൬. കൊൽ ഇവിടെ ഉറെച്ചു ആലയും ചക്കും ഇനി ഒക്കാനുള്ളു
൪൬൭. കൊളാമ്പിക്ക തൂക്കിയ ഒടു പൊലെ
൪൬൮. കൊഴിക്ക നെല്ലും വിത്തും ഒക്കും
൪൬൯. കൊഴിയിറച്ചി തിന്നു മാറുണ്ടു കൊഴിപ്പൂ ചൂടുമാറുണ്ടൊ