താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൪൩൭. കൊടാത്തവനൊടു വിടാതിരക്ക
൪൩൮. കൊടിലിന്നു കൊട്ട
൪൩൯. കൊടുത്താകെക്കാശയും കൊണ്ട കൈക്ക ഭീതിയും (കൊടുക്കുന്നെടത്താശ കൊല്ലുന്നെടത്തു വെടി)
൪൪൦. കൊടുത്തു കൊള്ളെണം വിദ്യ കൊത്തു കെട്ടെണം കച്ച
൪൪൧. കൊണ്ടൊൻ തിന്നൊൻ വീട്ടട്ടെ
൪൪൨. കൊണ്ടവൻ കൊടുക്കും കൊണ്ടവൻ അഞ്ചും
൪൪൩. കൊണ്ടാടിയാൽ കുരണ്ടിയും ദൈവം
൪൪൪. കൊണ്ടാൽ കൊണ്ട പരിച്
൪൪൫. കൊണ്ടെടത്തു കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ രണ്ടെടത്തു കൊടുക്കെണം
൪൪൬. കൊതിച്ചതുവരാ വിധിച്ചതെ വരും
൪൪൭. കൊതുപൊകുന്നത് അറിയും ആന പൊകുന്നതറിയുന്നില്ല