താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൪൨൩. കൂട്ടിൽ ഇട്ട മെരുവിനെ പൊലെ
൪൨൪. കൂറകപ്പലിൽ (മണപ്പാട്ടു) പൊയ പൊലെ
൪൨൫. കെട്ടിയ മരത്തിന്നു കുത്തരുതു
൪൨൬. കെട്ടിയിട്ട പട്ടിക്ക കുപ്പയെല്ലാം ചൊറു
൪൨൭. കെട്ടുപാടിന്നു കൊടുത്താൽ മുട്ടിന്നു കിട്ടും
൪൨൮. കേമത്തിനു കെടില്ല
൪൨൯. കേരളം ബ്രാഹ്മണൎക്ക സ്വൎഗ്ഗം ശെഷം ജാതികൾക്കു നരകം
൪൩൦. കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാമൊ
൪൩൧. കൈപ്പത്തടത്തിൽ തവള നിയ്ക്കെണം
൪൩൨. കൈപ്പുണ്ണിന്നു കണ്ണാടി (കണ്ണട) വെണ്ടാ
൪൩൩. കൈയിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തൂടാ
൪൩൪. കൊങ്ങണം വളഞ്ഞതു എന്തുപറ
൪൩൫. കൊഞ്ചൻ കൊത്തു കുളവൻ വറ്റു
൪൩൬. കൊഞ്ചൻ തുള്ളിയാൽ മുട്ടൊളം എറതുള്ളിയാൽ ചട്ടിയിൽ