താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൪൧൨. കുലയാന മുമ്പിൽ കുഴിയാനയെ പൊലെ
൪൧൩. കുളത്തിൽനിന്നു പൊയാൽ വലയിൽ വലയിൽ നിന്നു പൊയാൽ കുളത്തിൽ
൪൧൪. കുളത്തൊടു കൊമ്പിച്ചിട്ടു ശൌചിക്കാഞ്ഞാൽ ഊര നാറുകെ ഉള്ളു
൪൧൫. കുളംകുഴിക്കുമ്പൊൾ കുറ്റി വെറെ പൊരിക്കെണ്ടാ
൪൧൬. കുഴിച്ചിട്ടതിന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിലെ കൊണ്ടച്ചാരിയതു നിൽക്കും
൪൧൭. കുഴിയാന മദിച്ചാൽ തലയാന ആകുമൊ
൪൧൮. കുഴിയാനയുടെ ചെൽ പറയുന്തൊറും വഴിയൊട്ടു
൪൧൯. കൂഞ്ഞോളംമെത്തിയാൽ മുള്ളന്നും ഇല്ല
൪൨൦. കൂടകിടന്നവനെ രാപ്പനിയെ അറിഞ്ഞു കൂടും
൪൨൧. കൂടംകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കൊട്ടി കൊണ്ടു രണ്ടു
൪൨൨. കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയാൽ കൂക്കിരിയും വമ്പൻ