താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൨൩൦. ഏറചിത്രം ഓട്ടപ്പെടും
൨൩൧. ഏറപ്പറയുന്നവന്റെ വായിൽ രണ്ടുപണം
൨൩൨. ഏറവലിച്ചാൽ കൊടിയും കീറും
൨൩൩. ഏറെവെളുത്താൽ പാണ്ടു
൨൩൪. ഏറിപ്പൊയാൽ കൊരികൂടാ
൨൩൫. ഏറിയതും കുറഞ്ഞതും ആകാ
൨൩൬. ഏറും മുഖവും ഒന്നൊത്തുവന്നു
൨൩൭. ഒട്ടുംഇല്ലാത്തഉപ്പാട്ടിക്കഒരു കണ്ടംകൊണ്ടാലും പൊരെ
൨൩൮. ഒത്തതുപറഞ്ഞാൽ ഉറിയുംചിരിക്കും.(൧൮൬)
൨൩൯. ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക പുറത്തു അല്ലെങ്കിൽ കുരിക്കളെ നെഞ്ഞത്തു
൨൪൦. ഒന്നു കൊടുത്താൽ ഇരട്ടിക്കും ഇക്കാലം
൨൪൧. ഒരുകൊമ്പു പിടിച്ചാലും പുളിക്കൊമ്പു പിടിക്കെണം
൨൪൨. ഒരു തൊഴുത്തിൽ മുളയുന്നപശുക്കൾ കുത്തുന്നതും വടിക്കുന്നതും അയൽഅറിയാ