താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൪൩. ഒരുത്തനായാൽ ഒരുത്തിവെണം
൨൪൪. ഒരുത്തനും കരുത്തനും വണ്ണത്താനും വളിഞ്ചിയനും കൃഷിയരുത്
൨൪൫. ഒരുത്തനെ പിടികുകിൽ കരുത്തനെ പിടിക്കെണം
൨൪൬. ഒരുദിവസം തിന്നചോറും കുളിച്ചകുളവും മറക്കരുത്
൨൪൭. ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമെലും കിടക്കാം
൨൪൮. ഒരു ഒല എടുത്താൽ അകവും പുറവും വായിക്കെണം
൨൪൯. ഒരു വെനല്ക്ക ഒരു മഴ
൨൫൦. ഒറ്റമരത്തിൽ കുരങ്ങുപൊലെ
൨൫൧. ഒറ്റക്ക് ഉലക്ക കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ
൨൫൨. ഒലിപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട തറിപോലെ
൨൫൩. ഒഴുകുന്ന തൊണിക്ക ഒർ ഉന്തു
൨൫൪. ഓടംമാടായ്ക്കു പൊകുമ്പൊൾ ഒലക്കെട്ടു വെറെ പൊകണമൊ