താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൨൦൭. എറുമ്പിന്നു ഇറവെള്ളം സമുദ്രം
൨൦൮. എലി നിരങ്ങിയാൽ പിട്ടം തഴകയില്ല
൨൦൯. എലി പന്നി പെരിച്ചാഴിപട്ടരും വാനരൻ തഥാ ഇവർ ഐവരും ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മഹൊത്സവം
൨൧൦. എലിപ്പുലയാട്ടിന്നു മലപ്പുലയാട്ടു
൨൧൧. എലിപിടിക്കും പൂച്ച കലം ഉടെക്കും
൨൧൨. എലിയെത്തോൽപ്പിച്ച് ഇല്ലം ചുട്ടാൽ എലി ചാടിയും പൊം ഇല്ലം വെന്തും പൊം
൨൧൩. കൊല്ലാ ഗർഭവും പെറ്റു ഇനി കടിഞ്ഞഗർഭവും പെറെണ്ടും
൨൧൪. എല്ലാ ഭഗവതിയും വെളിച്ചപ്പെട്ടുടുപ്പിനിച്ചിപ്പൊതിയെ ഉള്ളു വെളിച്ചപ്പെടാൻ
൨൧൫. എല്ലാ മാരയാനും തണ്ടിന്മെൽ ചങ്കര മാരയാൻ തൊണ്ടിന്മെൽ. എല്ലാ മാരയാനും പീശ്ശാങ്കത്തി ചങ്കരമാരയാനു പൂച്ചക്കുട്ടി