താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൯൬. ഊരാൾ ഇല്ലാത്ത മുക്കാൽ വട്ടത്തു താറും വിട്ടു നിരങ്ങാം
൧൯൭. ഊരാളിക്ക വഴി തിരിച്ചതു പൊലെ
൧൯൮. ഊർവിട്ട നായിനെപൊലെ
൧൯൯. എടുത്ത വെറ്റിയെ മറക്കൊല്ലാ
൨൦൦. എടുത്തുചാടിയ പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കയില്ല
൨൦൧. എണ്ണിഎണ്ണി കുറുകുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടി കരെറുന്നു മൊഹവും
൨൦൨. എണ്ണിയ പയറ് അളക്കെണ്ടാ
൨൦൩. എൺപത്തിരിക്കൊൽ പുരയുടെ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം തിന്നിട്ടും എനിക്ക പിത്തം പിടിച്ചില്ല. ഇനി ഈ കൊട്ടടക്കയുടെ നുറുക്കുതിന്നാൽ പിടിക്കുമൊ
൨൦൪. എമ്പ്രാന്റെ വിളക്കകത്തു വാരിയന്റെ അത്താഴം പോലെ
൨൦൫. എനിച്ചൊരു കൊഴ പറിച്ചൂന്നാക്കരുത്
൨൦൬. എരുമക്കിടാവിന്നു നീന്തം പഠിപ്പിക്കെണ്ടാ