താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൬൭. അഷ്ടാംഗ ഹൃദയഹീനന്മാർ ചികിത്സിക്കും ചികിത്സയിൽ മഞ്ഞൾ എല്ലാം വയമ്പായി കൎപ്പൂരം കൊടുവെരിയായി
൬൮. അള(എറ)കുത്തിയാൽ ചെരയും കടിക്കും
(അളമുട്ടിയാൽ ചെരയും തിരിഞ്ഞു)
൬൯. അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല
൭൦. ആ കുണ്ടയിൽ വാഴ കുലെക്കയില്ല
൭൧. ആച്ചി നൊക്കിയെ കൂച്ചു കെട്ടാവു
൭൨. ആടറിയുമൊ അങ്ങാടി വാണിഭം
൭൩. ആടാ ചാക്യാൎക്ക അണിയൽ പ്രധാനം
൭൪. ആടുമെഞ്ഞ കാടുപൊലൊ
൭൫. ആടൂടാടും കാടാകാ അരചൻ ഊടാടും നാടാകാ
൭൬. ആട്ടം മുട്ടിയാൽ (നിന്നാൽ)കൊട്ടടത്തിൽ
൭൭. ആട്ടുന്നവനെ നെയ്‌വാൻ ആക്കിയാൽ കാൎയ്യമൊ
൭൮. ആനകൊടുക്കുലും ആശകൊടുക്കരുത്
൭൮. ആനക്കൊമ്പും വാഴക്കാമ്പും രണ്ടും ശരിയൊ
൮൦. ആന നടത്തവും കുതിരപ്പാച്ചലും ശരി